FileVault

FileVault

What is FileVault ?

  • FileVault ဆိုတာ MacOS အတွက်ပါဝင်တဲ့ function လေးပါ။

  • MacBook ထဲမှာ ရှိတဲ့ data တွေကို Hack လို့ မရအောင်လို့ protect လုပ်ပေးတဲ့ Security function ပါပဲ။

  • Mac OS တစ်ခုလုံးကို Encryption လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Software Based protection တွေပါပဲ။

"FileVault သုံးပြီး မိမိ MacBook ထဲရှိ data တွေလုံခြုံပါ‌စေ"